Trắc nghiệm Bài 22. Phân loại thế giới sống (tiếp theo) - Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Ý nghĩa của việc xây dựng khóa lưỡng phân:

 • A
  Để tập hợp các cá thể thành các nhóm, từ thấp đến cao
 • B
  Giúp phân biệt các đặc tính khái quát của sinh vật
 • C
  Giúp cho việc nghiên cứu có trật tự hiệu quả hơn
 • D
  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết phần khóa lưỡng phân

Lời giải chi tiết :

Việc sắp xếp như vậy có ý nghĩa: để tập hợp các cá thể thành các nhóm, từ thấp đến cao, các cấp phân loại càng lớn càng có những đặc tính khái quát hơn, giúp cho việc nghiên cứu có trật tự và hiệu quả hơn.

Câu hỏi 2 :

Khóa lưỡng phân còn có tên gọi khác

 • A

  Khóa hệ thống

 • B

  Khóa định loại

 • C

  Khóa phân giới

 • D

  Cả ba đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết khóa lưỡng phân

Lời giải chi tiết :

Khóa lưỡng phân còn có tên gọi khác là khóa định loại

Câu hỏi 3 :

Ứng dụng của khóa lưỡng phân trong việc

 • A

  Sắp xếp sách vở trên giá sách theo từng loại

 • B

  Sắp xếp đồ vật theo hình dạng

 • C

  Sắp xếp quần áo theo công dụng

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Khóa lưỡng phân có thể ứng dụng trong việc sắp xếp sách vở trên giá sách theo từng loại, sắp xếp đồ vật theo hình dạng ,sắp xếp quần áo theo công dụng…

Câu hỏi 4 :

Quan sát sơ đồ khoá lưỡng phân sau, cho biết để phân loại thằn lằn và các loài khác, người ta sử dụng đặc điểm gì

 • A

  Cách di chuyển

 • B

  Đặc điểm da

 • C

  Đặc điểm hô hấp

 • D

  Đặc điểm đuôi

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Để phân loại thằn lằn và các loài khác, người ta sử dụng đặc điểm da, thằn lằn có bộ da ngoài phủ vảy, các loài khác da phủ lông

 

Câu hỏi 5 :

Quan sát sơ đồ khoá lưỡng phân sau, hãy cho biết có mấy cặp đặc điểm được dùng để phân loại bốn loài sinh vật: cá, thằn lằn, hổ, khỉ đột.

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

có 3 cặp đặc điểm

Câu hỏi 6 :

Cách xây dựng khóa lưỡng phân dựa trên tiêu chí gì của các loài sinh vật:

 • A
  Đặc điểm giống nhau
 • B
  Đặc điểm đối lập
 • C
  Môi trường sống giống nhau
 • D
  Cách dinh dưỡng giống nhau

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết phần khóa lưỡng phân

Lời giải chi tiết :

Khóa lưỡng phân là cách phân loại sinh vật dựa trên một đôi đặc điểm đối lập để phân chia chúng thành hai nhóm.

Câu hỏi 7 :

Có bao nhiêu bước để xây dựng khóa lưỡng phân

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Có 4 bước xây dựng khóa lưỡng phân

Bước 1. Xác định đặc điểm đặc trưng của mỗi đại diện sinh vật trong năm giới.

Bước 2. Dựa vào một đôi đặc điểm đối lập phân chia sinh vật thành hai nhóm.

Bước 3. Tiếp tục phân chia các nhóm trên thành hai cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật.

Bước 4. Vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân.

Câu hỏi 8 :

Bước quan trọng nhất trong việc xây dựng khóa lưỡng phân là

 • A

  Xác định đặc điểm đặc trưng của mỗi đại diện sinh vật trong năm giới.

 • B

  Dựa vào một đôi đặc điểm đối lập phân chia sinh vật thành hai nhóm.

 • C

  Tiếp tục phân chia các nhóm trên thành hai cho đến khi mỗi nhóm chỉ còn một sinh vật.

 • D

  Vẽ sơ đồ khóa lưỡng phân.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Bước quan trọng nhất trong việc xây dựng khóa lưỡng phân là xác định đặc điểm đặc trưng của mỗi đại diện sinh vật trong năm giới.

close