Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Câu cá mùa thu

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Câu cá mùa thu giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Bài thơ Câu cá mùa thu vẽ lên bức tranh cảnh thu và tình thu của nhà thơ Nguyễn Khuyến.

Bố cục

Bài thơ chia thành 2 phần:

- Phần 1 (6 câu thơ đầu): Cảnh mùa thu ở vùng quê Bắc bộ.

- Phần 2 (2 câu thơ cuối): Hình ảnh, tâm trạng của nhân vật trữ tình.

Nội dung chính

Câu cá mùa thu thể hiện sự cảm nhận và nghệ thuật gợi tả tinh tế của Nguyễn Khuyến về cảnh sắc mùa thu đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời cho thấy tình yêu thiên nhiên, đất nước, tâm trạng thời thế của tác giả.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close