Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Bài ca ngất ngưởng

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Bài ca ngất ngưởng giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Nguyễn Công Chứ là một người văn võ toàn tài, từ tài thao lược đến tài văn chương. Ông chọn cách sống "ngất ngưởng" cả khi đang giữ chức trong triều cho đến khi về hưu.

Bài thơ chia thành 2 phần:

- Phần 1 (6 câu đầu): Nguyễn Công Trứ khi còn làm quan.

- Phần 2 (13 câu sau): Nguyễn Công Trứ khi đã cáo quan về hưu.

Bài thơ thể hiện phong cách sống có bản lĩnh cá nhân (được gọi là "ngất ngưởng") của Nguyễn Công Trứ trong khuôn khổ xã hội phong kiến chuyên chế.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close