Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Bài ca ngắn đi trên bãi cát giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Bài ca ngắn đi trên bãi cát diễn tả con đường danh lợi gập ghềnh, trắc trở của cao bá Quát. Đồng thời biểu lộ sự chán ghét của một người trí thức đối với con đường danh lợi. Con đường trước mắt với ông như rơi vào bước đường cùng, bế tắc.

Bố cục

Văn bản chia thành 3 phần:

- Phần 1 (4 câu đầu): Hình ảnh đi trên bãi cát dài bất tận và hình ảnh lữ khách.

- Phần 2 (6 câu tiếp theo): Tâm trạng suy tư của lữ khách.

- Phần 3 (còn lại): Sự bế tắc của lữ khách trước con đường trắc trở phía trước.

Nội dung chính

Bài ca ngắn đi trên bãi cát biểu lộ sự chán ghét của người trí thức đối với con đường danh lợi tầm thường đương thời và niềm khao khát thay đổi cuộc sống.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close