Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Lẽ ghét thương

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Lẽ ghét thương giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Lẽ ghét thương là tình cảm yêu ghét phân minh, mãnh liệt xuất phát từ tấm lòng thương dân sâu sắc của tác giả.

Bố cục

Văn bản chia thành 3 phần:

- Phần 1 (từ câu 1 đến câu 6): Lời đối đáp giữa ông Quán với Tử Trực và Vân Tiên.

- Phần 2 (từ câu 7 đến câu 16): Lẽ ghét.

- Phần 3 (các câu còn lại): Lẽ thương.

Nội dung chính

Đoạn trích Lẽ ghét thương nói lên những tình cảm yêu, ghét rất phân minh, mãnh liệt và tấm lòng thương dân sâu sắc của Nguyễn Đình Chiểu. Lời thơ mộc mạc, chân chất nhưng đậm đà cảm xúc.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close