Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Thương vợ

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Thương vợ giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Với tình cảm thương yêu, quý trọng, tác giả đã ghi lại một cách xúc động, chân thực hình ảnh người vợ tần tảo, giàu đức hi sinh.

Bài thơ chia thành 2 phần:

- Phần 1 (sáu câu thơ đầu): Hình ảnh bà Tú 

- Phần 2 (hai câu thơ còn lại): Lời tự trách, tự giễu của nhà thơ.

Bài thơ làm nổi bật hình ảnh bà Tú vất vả, tần tảo, giàu đức hi sinh và tình cảm thương yêu, quý trọng vợ của Tú Xương.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close