Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Vịnh khoa thi hương

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính bài thơ Vịnh khoa thi hương giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Bài thơ hiện lên với khung cảnh trường thi, sĩ tử đến thi lôi thôi vai đeo lọ, quan trường hậm họe miệng thét loa, lọng cắm rợp trời, mụ đầm xuất hiện. Qua đó, tác giả thể hiện thái độ châm biếm chế độ thi cử nước ta lúc đương thời.

Bố cục

Bài thơ chia thành 4 phần:

- Hai câu đề: Giới thiệu về kỳ thi

- Hai câu thực: Cảnh tượng khi đi thi

- Hai câu luận: Những ông to bà lớn đến trường thi

- Hai câu kết: Thái độ phê bình của nhà thơ với kỳ thi

Nội dung chính

Trong bài thơ, tác giả Tú Xương đã vẽ lên cảnh nhốn nháo, ô hợp của kỳ thi trong xã hội thực dân nửa phong kiến buổi đầu. Đồng thời bài thơ cũng cho thấy tâm sự của tác giả trước tình cảnh đất nước thời bấy giờ.

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close