Speaking: Expressing likes/ dislikes – Vocabulary & Speaking - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking: Expressing likes/ dislikes – Vocabulary & Speaking - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 3

Speaking

Expressing likes/dislikes

(Thể hiện sự thích/ không thích)

3. Use the keys to talk about your likes/dislikes as in the example.

(Sử dụng các từ khóa để nói về cái em thích / không thích như ví dụ.)

I love

I quite like

I hate

I really like

I don't like ... (very much)

I love eating cereal and eggs. I really like drinking milk. I quite like eating fish. I don't like eating yoghurt very much. I hate drinking coffee.

(Tôi thích ăn ngũ cốc và trứng. Tôi rất thích uống sữa. Tôi khá thích ăn cá. Tôi không thích ăn sữa chua cho lắm. Tôi ghét uống cà phê.)

Phương pháp giải:

I love: Tôi thích

I quite like: Tôi khá thích

I hate: Tôi ghét

I really like: Tôi thật sự thích

I don't like ... (very much): Tôi không thích… (lắm)

Lời giải chi tiết:

I love eating vegetables and fruit. I really like drinking fuit juice. I quite like yoghurt . I don't like eating meat. I hate drinking tea.

(Tôi thích ăn rau và trái cây. Tôi rất thích uống nước ép hoa quả. Tôi khá thích sữa chua. Tôi không thích ăn thịt. Tôi ghét uống trà.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5.             

6.    

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. potapoes (n): khoai tây

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

Loigiaihay.com

Tải về
Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close