Partitives – 3b. Grammar - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Partitives – 3b. Grammar - Unit 3: All about food - Tiếng Anh 6 – Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Partitives

Here are some phrases of partitives:

a bag of cherries

a bar of chocolate

a bottle of mustard

a bowl of cereal

a can of cola

a carton of milk

a cup of tea

a glass of water

a jar of jelly beans

a loaf of bread

a packet of biscuits

a piece of pizza

4. Read the table on page 56. Match the two columns.

(Đọc bảng trang 56. Nối hai cột lại với nhau.)

1. a bar of

2. a packet of

3. a can of

4. a carton of

5. a loaf of

6. a jar of

7. a bottle of

a. scrisps

b. juice

c. chocolate

d. soda

e. water

f. jam

g. bread

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a bag of cherris: một túi che-ri

a bar of chocolate: một thanh sô-cô-la

a bottle of mustard: một chai mù tạc

a bowl of cereal: một chén/ bát ngũ cốc

a can of cola: một lon nước cola

a carton of milk: một hộp giấy sữa

a cup of tea: một tách trà

a glass of water: một ly/ cốc nước

a jar of jelly beans: một lọ kẹo dẻo

a loaf of bread: một ổ bánh mỳ

a packet of biscuits: một gói bánh quy

a piece of pizza: một miếng bánh pizza

Lời giải chi tiết

1 - c

2 - a

3 - d

4 - b

5 - g

6 - f

7 - e

 

1 – c. a bar of chocolate (1 thanh sô-cô-la)

2 – a. a packet os scisps (1 gói khoai tây chiên)

3 – d. a can of soda (1 lon nước có ga)

4 – b. a carton of juice (1 hộp giấy nước ép)

5 – g. a loaf of bread (1 ổ bánh mỳ)

6 – f. a jar of jam (1 lọ mứt)

7 – e. a bottle of water (1 chai nước)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close