Writing – Review (Unit 1-6) – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – Review (Unit 1-6) – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Quảng cáo

Đề bài

5. Imagine you are staying at Rocky Bay Hotel. Write a letter to your English friend about your holiday (about 50-60 words). Write about where you are, what the weather is like, who you are with, what you are wearing and what you are going to do.

(Hãy tưởng tượng bạn đang ở tại khách sạn Rocky Bay. Viết một bức thư cho người bạn Anh về kỳ nghỉ của bạn (khoảng 50-60 từ). Viết về nơi bạn đang ở, thời tiết như thế nào, bạn đi cùng ai, bạn đang mặc gì và bạn sẽ làm gì.)

Lời giải chi tiết

Hi Jenny,

How are you? I'm on holiday in the UK. I'm staying at Rocky Bay Hotel in Devon. The weather is hot and sunny. I'm sitting on the beach at the moment and I'm wearing a T-shirt and shorts. I'm going to go swimming in the sea this afternoon, and then have dinner at the hotel.

Write back.

Hoa

Tạm dịch:

Hi Jenny,

Bạn khỏe không? Tôi đang đi nghỉ ở Anh. Tôi đang ở khách sạn Rocky Bay ở Devon. Thời tiết nóng và nắng. Tôi đang ngồi trên bãi biển vào lúc này và tôi đang mặc một chiếc áo phông và quần đùi. Chiều nay mình sẽ đi tắm biển, sau đó ăn tối ở khách sạn.

Viết lại.

Hoa

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close