Writing – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Quảng cáo

Đề bài

7. Imagine you are going to Capital Karts this weekend. Write a letter to your English-speaking friend (about 50-60 words). Write about where you are going, who you are with and what you are going to do. Invite him/her to join you.

(Hãy tưởng tượng bạn sẽ đến Capital Karts vào cuối tuần này. Viết một bức thư cho người bạn nói tiếng Anh của bạn (khoảng 50-60 từ). Viết về nơi bạn sẽ đến, bạn đang ở với ai và bạn sẽ làm gì. Mời anh ấy / cô ấy tham gia cùng bạn.)

Lời giải chi tiết

Hi James,

 I'm going to go to Capital Karts in Barking with my brother. It's an indoor go-karting track just 15 minutes from Central London. It's only £10 for a 30- minute session. We can also have lessons there with a professional racing driver. Would you like to come with us? I think it will be a lot of fun.

Let me know soon.

 Sam

Tạm dịch:

Chào James,

  Tôi sẽ đến Capital Karts ở Barking với anh trai tôi. Đó là đường đua xe go-kart trong nhà chỉ cách Trung tâm Luân Đôn 15 phút. Nó chỉ £ 10 cho một phiên 30- phút. Chúng tôi cũng có thể có các bài học ở đó với một tay đua chuyên nghiệp. Bạn muốn đi cùng chúng tôi không? Tôi nghĩ nó sẽ rất vui.

Cho tôi biết sớm.

  Sam

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close