Vocabulary – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – Tiếng Anh 6 – Right on

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – 6f. Skills – Unit 6. Entertainment – SGK tiếng Anh 6 – Right on

Quảng cáo

Đề bài

4. Choose the correct item. Listen and check.

(Chọn đồ dùng đúng. Nghe và kiểm tra.)


1. have/go roller skating

2. have/do a sleepover

3. go/do windsurfing

4. do/go paintballing

5. have/do a games night

6. do/go Vovinam

Lời giải chi tiết

1. go roller skating

(trượt patin)

2. have a sleepover

(ngủ quên)

3. go windsurfing

(lướt ván)

4. go paintballing

(sơn tĩnh điện)

5. have a games night

(có một đêm chơi trò chơi)

6. do Vovinam

(tập vovinam)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close