Vocabulary – 4f. Skills - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Vocabulary – 4f. Skills - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Quảng cáo

Đề bài

Vocabulary

Geographical features

3. Fill in the gaps with rainforest, lake, river, waterfall and island.

(Điền vào chỗ trống với rainforset, lake, river, waterfall và island.)

1. T’Nưng is a(n) __________ in Vietnam. It's very deep.

2. Cát Tiên National Park is home to the largest tropical ___________ with amazing wildlife.

3. Phú Quốc is a very popular ___________with sandy beaches.

4. Dambri is the highest ___________in Lâm Đồng province. It's 60 m high.

5 Cửu Long is the __________ of Nine Dragons. It's very long.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- rainforest (n): rừng nhiệt đới

- lake (n): ao, hồ

- river (n): sông

- waterfall (n): thác nước

- island (n): đảo

Lời giải chi tiết

1. lake

2. rainforest

3. island

4. waterfall

4. river

 1. T’Nưng is a lake in Vietnam. It's very deep.

(Đàn T’Nưng là một hồ ở Việt Nam. Nó rất sâu.)

2. Cát Tiên National Park is home to the largest tropical rainforest with amazing wildlife.

(Vườn quốc gia Cát Tiên là nơi có rừng mưa nhiệt đới lớn nhất với các loài động vật hoang dã tuyệt vời.)

3. Phú Quốc is a very popular island with sandy beaches.

(Phú Quốc là một hòn đảo rất nổi tiếng với những bãi biển đầy cát.)

4. Dambri is the highest waterfall in Lâm Đồng province. It's 60 m high.

(Dambri là thác nước cao nhất tỉnh Lâm Đồng. Nó cao 60 m.)

5 Cửu Long is the river of Nine Dragons. It's very long.

(Cửu Long là sông của Chín con rồng. Nó rất dài.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close