Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm trang 120

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bài 70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm trang 120, 121, 122, 123 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát những hình vẽ dưới đây và thực hiện các yêu cầu sau:

1.1. Nối con vật ở cột A với nơi chúng có thể đẻ trứng ở cột B cho phù hợp.


1.2. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

a) Bạn có thể làm gì để diệt trừ gián ngay từ trứng của nó?

a. Đậy nắp chum, vại.

b. Giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.

b) Bạn có thể làm gì để diệt trừ muỗi ngay từ trứng của nó?

a. Đậy nắp chum, vại.

b. Giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.

Lời giải chi tiết:

1.1.

Câu hỏi

a)

b)

Đáp án

b

a

Câu 2

Viết tên giai đoạn còn thiếu vào chỗ … trong quá trình phát triển mỗi con vật dưới đây cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa?

a. Mèo.

b. Voi.

c. Chó.

d. Ngựa.

e. Trâu.

g. Lợn.

Lời giải chi tiết:

Chọn g. Lợn.

Câu 4

Nối tên tài nguyên thiên nhiên ở cột A với vị trí của tài nguyên đó ở cột B cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 5

Viết chữ Đ vào ☐ trước ý kiến đúng, chữ S vào ☐ trước ý kiến sai.

☐ Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

☐ Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

Lời giải chi tiết:

S

Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

Đ

Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn nên phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

Câu 6

Quan sát các hình 4, 5 trang 146, 147 SGK và trả lời câu hỏi dưới đây:

Điều gì sẽ xảy ra đối với đất ở đó?

Lời giải chi tiết:

Đất ở đó bị xói mòn, bạc màu.

Câu 7

Tại sao lũ lụt hay xảy ra khi rừng đầu nguồn bị phá hủy?

Lời giải chi tiết:

Khi rừng đầu nguồn bị phá hủy, khoogn còn cây cối giữ nước, nước thoát nhanh, gây lũ lụt.

Câu 8

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng nào không phải là năng lượng sạch (khi sử dụng năng lượng đó sẽ tạo ra khí thải gây ô nhiễm môi trường)?

a. Năng lượng mặt trời.

b. Năng lượng gió.

c. Năng lượng nước chảy.

d. Năng lượng từ than đá, xăng dầu, khí đốt,…

Lời giải chi tiết:

Chọn d.

Câu 9

Kể tên các nguồn năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta.

Lời giải chi tiết:

Năng lượng sạch hiện đang được sử dụng ở nước ta: năng lượng mặt trời, gió, nước chảy.

Xem lại lý thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close