Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? trang 10

Giải câu 1, 2, 3 Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào? trang 10, 11 VBT Khoa học 5. Câu 3: Chọn các thông tin cho trước trong khung để điền vào chỗ ... dưới mỗi hình cho phù hợp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối hình với thú thích cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối khung ô chữ ở cột A với khung ô chữ ở cột B cho phù hợp:


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Chọn các thông tin cho trước trong khung để điền vào chỗ … dưới mỗi hình cho phù hợp.

thai được 5 tuần; thai được 8 tuần; thai được 3 tháng; thai được khoảng 9 tháng

Lời giải chi tiết:

- Hình a): Thai được khoảng 9 tháng.

- Hình b): Thai được 8 tuần.

- Hình c): Thai được 5 tuần.

- Hình d): Thai được 3 tháng.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close