Bài 63: Tài nguyên thiên nhiên trang 110

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 63: Tài nguyên thiên nhiên trang 110, 111 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Tài nguyên thiên nhiên là gì?

a. Là những của cải do con người làm ra để sử dụng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.

b. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên. Con người khai thác, sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

Chọn b

Câu 2

Quan sát các hình trang 130, 131 SGK và hoàn thành bảng sau:

Hình

Tên các tài nguyên có trong hình

Hình 1

 

Hình 2

 

Hình 3

 

Hình 4

 

Hình 5

 

Hình 6

 

Hình 7

 


Lời giải chi tiết:

Hình

Tên các tài nguyên có trong hình

Hình 1

Gió, nước, dầu mỏ

Hình 2

Mặt Trời, thực vật, động vật

Hình 3

Dầu mỏ

Hình 4

Vàng

Hình 5

Đất

Hình 6

Than đá

Hình 7

Nước

Câu 3

Viết tên một số tài nguyên có ở địa phương bạn.

Lời giải chi tiết:

Một số tài nguyên có ở địa phương em: đất, nước, rừng, khoáng sản,…

Câu 4

Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại?

Lời giải chi tiết:

Tài nguyên thiên nhiên sẽ bị cạn kiệt, môi trường sẽ bị suy thoái, ô nhiễm,…

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close