Bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ trang 91

Giải câu 1, 2 Bài 54: Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ trang 91, 92 VBT Khoa học 5. Câu 2: Sử dụng mũi tên để chỉ vào chồi trong các hình sau

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên cây mía?

a. Thân.

b. Lá.

c. Nách lá.

1.2. Người ta có thể sử dụng phần nào của cây mía để trồng?

a. Thân.

b. Rễ.

c. Ngọn.

1.3. Chồi có thể mọc ra từ vị trí nào trên lá của cây bỏng?

a. Gân lá.

b. Phiến lá.

c. Mép lá.

1.4. Người ta có thể sử dụng phần nào của cây khoai tây để trồng?

a. Rễ.

b. Lá.

c. Thân.

1.5. Người ta có thể sử dụng phần nào của cây hoa hồng để trồng?

a. Rễ.

b. Lá.

c. Cành.

1.6. Người ta có thể sử dụng phần nào của cây bỏng để trồng?

a. Rễ.

b. Lá.

c. Cành.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

1.1

1.2

1.3

Đáp án

c

c

C

Câu hỏi

1.4

1.5

1.6

Đáp án

c

c

b

Câu 2

Sử dụng mũi tên để chỉ vào chồi trong các hình sau:


Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close