Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng trang 95

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 56: Sự sinh sản của côn trùng trang 95, 96 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn các chú thích cho trước trong khung để điền vào chỗ …. dưới mỗi hình cho phù hợp.

bướm; trứng, sâu (ấu trùng); nhộng

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?

a. Trứng.

b. Sâu.

c. Nhộng.

d. Bướm.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án:

b. Sâu.

Câu 3

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

3.1. Để giảm thiệt hại cho hoa màu do côn trùng gây ra, trong trồng trọt người ta thường áp dụng biện pháp nào?

a. Phun thuốc trừ sâu.

b. Bắt bướm.

c. Diệt bướm.

d. Thực hiện tất cả các việc trên.

3.2. Để tiêu diệt ruồi và gián người ta thường sử dụng biện pháp nào?

a. Giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, chuồng trại chăn nuôi.

b. Giữ vệ sinh nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh,…

c. Phun thuốc diệt ruồi và gián.

d. Thực hiện tất cả các việc trên.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

3.1

3.2

Đáp án

d

d

Câu 4

Quan sát các hình 6, 7 trang 115 SGK và hoàn thành bảng sau:

Lời giải chi tiết:

 

So sánh chu trình sinh sản

Giống nhau

Khác nhau

Ruồi

Đẻ trứng

Trứng nở ra dòi (ấu trùng). Dòi hóa nhộng. Nhộng nở ra ruồi.

Gián

Trứng nở thành gián con mà không qua các giai đoạn trung gian.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close