Bài 45: Sử dụng năng lượng điện trang 75

Giải câu 1, 2, 3 Bài 45: Sử dụng năng lượng điện trang 75, 76 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Trong các vật dưới đây, vật nào là nguồn điện?

a. Bóng đèn điện.

b. Bếp điện.

c. Pin.

d. Cả ba vật kể trên.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án:

c. Pin.

Câu 2

a) Hoàn thành bảng sau:

Hoạt động

Các dụng cụ, phương tiện không sử dụng điện

Các dụng cụ, phương tiện sử dụng điện

Thắp sáng

   

Truyền tin

   

Đốt nóng

   

Vận tải

   

Làm mát

   

b) Hãy nêu ý kiến so sánh của bạn giữa các dụng cụ, phương tiện không sử dụng điện và các dụng cụ, phương tiện sử dụng điện khi thực hiện cùng một hoạt động:

Lời giải chi tiết:

a)

Hoạt động

Các dụng cụ, phương tiện không sử dụng điện

Các dụng cụ, phương tiện sử dụng điện

Thắp sáng

Đèn dầu, nến

Bóng đèn điện, đèn pin,…

Truyền tin

Ngựa, bồ câu truyền tin,…

Điện thoại, vệ tinh,…

Đốt nóng

Bếp lửa, bếp ga,…

Bàn là, máy sấy tóc,…

Vận tải

Xe đạp, xe ngựa,…

Xe điện, xe đạp điện, tàu điện ngầm,…

Làm mát

Quạt giấy, quạt mo,…

Máy điều hòa, quạt điện,…

b) Khi thực hiện cùng hoạt động thì các dụng cụ, phương tiện sử dụng điện thường hoạt động có năng suất cao hơn các dụng cụ, phương tiện không sử dụng điện.

Câu 3

Tìm hiểu một số đồ dùng, máy móc dùng điện ở gia đình bạn và hoàn thành bảng sau:

Tên đồ dùng, máy móc

Nguồn điện (pin, ắc-quy, ổ điện (điện do nhà máy điện cung cấp),…)

Tác dụng của dòng điện trong các đồ dùng, máy móc đó (đốt nóng, thắp sáng, làm chạy động cơ,…)

     

Lời giải chi tiết:

Tên đồ dùng, máy móc

Nguồn điện (pin, ắc-quy, ổ điện (điện do nhà máy điện cung cấp),…)

Tác dụng của dòng điện trong các đồ dùng, máy móc đó (đốt nóng, thắp sáng, làm chạy động cơ,…)

Bóng đèn điện

Ổ điện

Thắp sáng

Bàn là

Ổ điện

Đốt nóng

Máy bơm nước

Ổ điện

Làm chạy động cơ

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close