Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa trang 84

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa trang 84, 85, 86 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Thực vật có cơ quan sinh sản không? Nếu có, hãy nói tên cơ quan sinh sản của thực vật.

Lời giải chi tiết:

Thực vật có cơ quan sinh sản. Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy.

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Cơ quan sinh sản của cây dong riềng là gì?

a. Rễ cây dong riềng.

b. Thân cây dong riềng.

c. Lá cây dong riềng.

d. Hoa cây dong riềng.

2.2. Cơ quan sinh sản của cây phượng là gì?

a. Rễ cây phượng.

b. Thân cây phượng.

c. Lá cây phượng.

d. Hoa cây phượng.

2.3. Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa là gì?

a. Rễ.

b. Thân.

c. Lá.

d. Hoa.

2.4. Cơ quan sinh dục đực của thực vật có hoa gọi là gì?

a. Nhị.

b. Nhụy.

2.5. Cơ quan sinh dục cái của thực vật có hoa gọi là gì?

a. Nhị.

b. Nhụy.

2.6. Hoa chỉ có nhị mà không có nhụy gọi là hoa gì?

a. Hoa đực.

b. Hoa cái.

2.7. Hoa chỉ có nhụy mà không có nhị gọi là hoa gì?

a. Hoa đực.

b. Hoa cái.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

2.1

2.2

2.3

2.4

Đáp án

d

d

d

a

Câu hỏi

2.5

2.6

2.7

 

Đáp án

b

a

b

 

Câu 3

Nối các chú thích vào hình cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Đánh dấu × vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.

Hoa

Trên cùng một hoa có cả nhị và nhụy

Trên một hoa chỉ có nhị hoặc nhụy

Mướp

   

Phượng

   

Dong riềng

   

Sen

   

Lời giải chi tiết:

Hoa

Trên cùng một hoa có cả nhị và nhụy

Trên một hoa chỉ có nhị hoặc nhụy

Mướp

 

×

Phượng

×

 

Dong riềng

×

 

Sen

×

 

Câu 5

Nối các chú thích vào hình cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close