Bài 46 - 47: Lắp mạch điện đơn giản trang 77

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 46 - 47: Lắp mạch điện đơn giản trang 77, 78 VBT Khoa học 5. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống dưới hình vẽ mạch điện đã được mắc đúng sáng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cho pin, bóng đèn, dây điện và một số vật nhỏ làm bằng các chất khác nhau. Hãy nêu một cách cho phép xác định trong các vật nhỏ đó, vật nào dẫn điện, vật nào cách điện.

Lời giải chi tiết:

- Lắp mạch điện thắp sáng đèn. Sau đó tách một đầu dây điện ra khỏi bóng đèn (hoặc một đầu của pin) để tạo ra một chỗ hở trong mạch. Kết quả là đèn không sáng, vậy không có dòng điện chạy qua bóng đèn khi mạch bị hở.

- Chèn các vật nhỏ làm bằng các chất khác nhau vào chỗ hở của mạch và quan sát xem đèn có sáng không. Nếu đèn sáng là vật đó dẫn điện; nếu đèn không sáng là vật đó cách điện.

Câu 2

Đánh dấu × vào ☐ dưới hình vẽ mạch điện đã được mắc đúng, đèn sáng.


Lời giải chi tiết:

Mạch điện số 2 đã mắc đúng.

Câu 3

Hãy điền chú thích vào chỗ …. ở hình vẽ mạch điện dưới đây và sử dụng mũi tên (⟶) để biểu diễn chiều dòng điện chạy trong mạch.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Bạn Hải dùng dây để nối pin với bóng đèn nhưng đèn vẫn chưa sáng. Hãy nêu bốn khả năng có thể dẫn đến đèn không sáng.

Lời giải chi tiết:

Bốn khả năng có thể dẫn đến đèn không sáng:

- Một đầu dây không nối với cự âm.

- Mạch điện bị đứt.

- Hai đầu dây đều nối với cực âm của pin.

- Hai đầu dây đều nối với cực dương của pin.

Câu 5

Hãy tìm hiểu chiếc phích cắm điện, nêu một bộ phận dẫn điện, một bộ phận cách điện và lí do vì sao phải làm như vậy.

Lời giải chi tiết:

Bộ phận dẫn điện: phần kim loại cắm vào ổ của nguồn điện.

Bộ phận cách điện: phần chuôi cầm.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close