Bài 27: Gốm xây dựng: Gạch, ngói trang 49

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 27: Gốm xây dựng: Gạch, ngói trang 49, 50 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Các đồ vật làm bằng đất sét nung được gọi là gì?

a. Đồ sành.

b. Đồ sứ.

c. Đồ gốm.

1.2. Gạch, ngói, nồi đất được gọi là gì?

a. Đồ gốm không tráng men.

b. Đồ gốm có tráng men.

1.3. Đồ sành, đồ sứ được gọi là gì?

a. Đồ gốm không tráng men.

b. Đồ gốm có tráng men.

Lời giải chi tiết:

1.1: c

1.2: a

1.3: b

Câu 2

Quan sát các hình trang 5

Hình

Công dụng

Hình 1a

 

Hình 1b

 

Hình 2a

 

Hình 2b

 

Hình 2c

 


Lời giải chi tiết:

Hình

Công dụng

Hình 1a

Dùng để xây tường.

Hình 1b

Dùng để xây tường.

Hình 2a

Dùng để lát sân hoặc vỉa hè.

Hình 2b

Dùng để lát sàn nhà.

Hình 2c

Dùng để ốp tường.

Câu 3

Nối hình chụp mái nhà ở cột A với loại ngói ở cột B cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Tính chất nào dưới đây không phải của gạch, ngói?

a. Thường xốp, có những lỗ nhỏ li ti.

b. Dễ vỡ.

c. Có ánh kim.

Lời giải chi tiết:

Chọn c.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

 • Bài 28: Xi măng trang 51

  Giải câu 1, 2, 3 Bài 28: Xi măng trang 51 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • Bài 29: Thủy tinh trang 53

  Giải câu 1, 2, 3 Bài 29: Thủy tinh trang 53 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • Bài 30: Cao su trang 54

  Giải câu 1, 2, 3 Bài 30: Cao su trang 54 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • Bài 31: Chất dẻo trang 55

  Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 31: Chất dẻo trang 55, 56 VBT Khoa học 5. Câu 1: Hoàn thành bảng sau

 • Bài 32: Tơ sợi trang 56

  Giải câu 1, 2, 3 Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 32: Tơ sợi trang 56, 57 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close