Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa trang 86

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa trang 86, 87, 88 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Hiện tượng đầu nhụy nhận được những hạt phấn của nhị gọi là gì?

a. Sự thụ phấn.

b. Sự thụ tinh.

1.2. Hiện tượng tế bào sinh dục đực ở đầu ống phấn kết hợp với với tế bào sinh dục cái của noãn gọi là gì?

a. Sự thụ phấn.

b. Sự thụ tinh.

1.3. Hợp tử phát triển thành gì?

a. Hạt.

b. Phôi.

1.4. Noãn phát triển thành gì?

a. Hạt.

b. Quả.

1.5. Bầu nhụy phát triển thành gì?

a. Hạt.

b. Quả.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Đáp án

a

b

b

a

b

Câu 2

Nối các chú thích vào hình cho phù hợp.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Đánh dấu × vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.

Hoa

Thụ phấn nhờ côn trùng

Thụ phấn nhờ gió

Mướp, bầu, bí

   

Cỏ lau, cỏ may

   

Phượng

   

Lúa

   

Dong riềng

   

Ngô

   

Sen

   

Bưởi, chanh, cam

   

Lời giải chi tiết:

Hoa

Thụ phấn nhờ côn trùng

Thụ phấn nhờ gió

Mướp, bầu, bí

×

 

Cỏ lau, cỏ may

 

×

Phượng

×

 

Lúa

 

×

Dong riềng

×

 

Ngô

 

×

Sen

×

 

Bưởi, chanh, cam

×

 

Câu 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

4.1. Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có đặc điểm gì?

a. Màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt.

b. Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.

4.2. Các loài hoa thụ phấn nhờ gió thường có đặc điểm gì?

a. Màu sắc sặc sỡ, hương thơm, mật ngọt.

b. Không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

4.1

4.2

Đáp án

a

b

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close