Bài 59: Sự sinh sản của thú trang 100

Giải câu 1, 2, 3 Bài 59: Sự sinh sản của thú trang 100, 101 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn các thông tin cho trước trong khung để điền vào chỗ …. dưới mỗi hình cho phù hợp.

thú con còn là bào thai; thú con đã được sinh ra.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối khung chữ ở cột A với khung chữ ở cột B cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

3.1. Thú là loài động vật gì?

a. Để con.

b. Đẻ trứng.

3.2. Trong các động vật dưới đây, động vật nào đẻ nhiều con trong một lứa?

a. Bò.

b. Trâu.

c. Khỉ.

d. Lợn (heo).

3.3. Loài thú nuôi con bằng cách nào?

a. Cho con bú.

b. Kiếm mồi mớm cho con

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

3.1

3.2

3.3

Đáp án

a

d

a

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close