Bài 53: Cây mọc lên từ đâu trang 88

Giải câu 1, 2, 3 Bài 53: Cây mọc lên từ đâu trang 88, 89, 90 VBT Khoa học 5. Câu 3: Nối khung chữ với hình cho phù hợp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối các chú thích vào hình cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối khung chữ với hình cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nối khung chữ với hình cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close