Bài 40: Năng lượng trang 68

Giải câu 1, 2, 3 Bài 40: Năng lượng trang 68, 69 VBT Khoa học 5. Câu 1: Viết vào chỗ chấm trong bảng dưới đây cho phù hợp

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ … trong bảng dưới đây cho phù hợp.

Hoạt động/ Biến đổi

Nguồn năng lượng

Học sinh học bài

……………

……………

Pin

Nước được đung sôi

……………

Xe máy chạy

……………

……………

Thức ăn

Quần áo phơi bị bạc màu

……………

Lời giải chi tiết:

Hoạt động/ Biến đổi

Nguồn năng lượng

Học sinh học bài

Thức ăn

Ô tô đồ chơi

Pin

Nước được đung sôi

Củi, than, điện,…

Xe máy chạy

Xăng

Con người, động vật

Thức ăn

Quần áo phơi bị bạc màu

Mặt trời

Câu 2

Hãy nêu ba ví dụ về việc muốn làm vật biến đổi nhiều hơn thì cần nhiều năng lượng hơn.

Ví dụ mẫu: Kéo một lò xo dãn 10cm thì cần nhiều năng lượng hơn khi kéo lò xo đó dãn 5cm.

Lời giải chi tiết:

- Dùng búa đập mạnh vào đá thì tốn nhiều năng lượng hơn khi dùng búa đập nhẹ vào đá.

- Đốn ngã cây sẽ tốn nhiều năng lượng hơn đốn phân nửa cây.

- Bẻ gãy cây thì tốn nhiều năng lượng hơn so với bẻ cong cây.

Câu 3

Theo em mỗi người trong từng hình vẽ sau đang cần năng lượng để tạo sự biến đổi gì cho căn phòng của mình?


Lời giải chi tiết:

- Hình a): Năng lượng gió.

- Hình b): Năng lượng mặt trời, than (lò sưởi),…

- Hình c): Năng lượng điện.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close