Bài 32: Tơ sợi trang 56

Giải câu 1, 2, 3 Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 32: Tơ sợi trang 56, 57 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát các hình trang 66 SGK và hoàn thành bảng sau:

Hình

Nội dung hình liên quan đến việc làm ra loại tơ sợi nào?

Hình 1

 

Hình 2

 

Hình 3

 


Lời giải chi tiết:

Hình

Nội dung hình liên quan đến việc làm ra loại tơ sợi nào?

Hình 1

Liên quan đến việc làm ra sợi đay.

Hình 2

Liên quan đến việc làm ra sợi bông.

Hình 3

Liên quan đến việc làm ra sợi tơ tằm.

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Loại tơ sợi nào dưới đây có nguồn gốc từ động vật?

a. Sợi bông.

b. Tơ tằm.

c. Sợi lanh.

d. Sợi đay.

2.2. Sợi bông, sợi đay, sợi gai, tơ tằm và sợi lanh có tên chung là gì.

a. Tơ sợi tự nhiên

b. Tơ sợi nhân tạo.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

2.1 - b

2.2 - a

Câu 3

Làm thí nghiệm như hướng dẫn ở mục thực hành trang 67 SGK (Lần lượt đốt thử một số mẫu tơ sợi tự nhiên và tơ sợi nhân tạo. Quan sát hiện tượng xảy ra), dựa vào kết quả thí nghiệm để đánh dấu × vào các cột trong bảng dưới đây cho phù hợp.

 

Khi cháy tạo thành tro

Khi cháy thì vón cục lại

Tơ sợi tự nhiên

   

Tơ sợi nhân tạo

   

 

Lời giải chi tiết:

 

Khi cháy tạo thành tro

Khi cháy thì vón cục lại

Tơ sợi tự nhiên

×

 

Tơ sợi nhân tạo

 

×

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close