Bài 60: Sự nuôi con và dạy con của một số loài thú trang 102

Giải câu 1, 2, 3 Bài 60: Sự nuôi con và dạy con của một số loài thú trang 102, 103 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

1.1. Loài hổ (cọp) có tập tính sinh sống như thế nào?

a. Theo bầy, đàn.

b. Từng đôi.

c. Đơn độc.

1.2. Hổ thường sinh sản vào mùa nào?

a. Mùa đông và mùa xuân.

b. Mùa hạ và mùa thu.

c. Mùa thu và mùa đông.

d. Mùa xuân và mùa hạ.

1.3. Hổ thường đẻ mỗi lứa mấy con?

a. 1 con.

b. Từ 2 đến 4 con.

c. Nhiều hơn 4 con.

1.4. Hổ là loài thú ăn gì?

a. Ăn cỏ.

b. Ăn thịt.

c. Ăn tạp.

1.5. Hổ mẹ dạy hổ con săn mồi khi nào?

a. Khi hổ con mới được sinh ra.

b. Khi hổ con được một tháng tuổi.

c. Khi hổ con được hai tháng tuổi.

d. Khi hổ con được ba tháng tuổi.

1.6. Khi nào hổ con có thể sống độc lập?

a. Từ hai tháng đến một năm tuổi.

b. Từ một năm đến một năm rưỡi tuổi.

c. Từ một năm rưỡi đến hai năm tuổi.

d. Từ hai năm đến hai năm rưỡi tuổi.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

1.1

1.2

1.3

Đáp án

c

d

b

Câu hỏi

1.4

1.5

1.6

Đáp án

b

c

c

Câu 2

Vì sao hổ mẹ không rời con suốt tuần đầu sau khi sinh?

Lời giải chi tiết:

Vì hổ con lúc mới sinh rất yếu ớt nên hổ mẹ phải ấp ủ, bảo vệ chúng suốt tuần đầu.

Câu 3

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

3.1. Loài hươu có tập tính sống như thế nào?

a. Theo bầy, đàn.

b. Từng đôi.

c. Đơn độc.

3.2. Hươu thường đẻ mỗi lứa mấy con?

a. 1 con.

b. Từ 2 đến 4 con.

c. Nhiều hơn 4 con.

3.3. Hươu là loài thú ăn gì?

a. Ăn cỏ, lá cây.

b. Ăn thịt.

c. Ăn tạp.

3.4. Hươu mẹ dạy hươu con tập chạy khi nào?

a. Khi hươu con mới được sinh ra.

b. Khi hươu con được khoảng 10 ngày tuổi.

c. Khi hươu con được khoảng 20 ngày tuổi.

3.5. Tại sao hươu mẹ lại dạy hươu con tập chạy?

a. Để kiếm ăn.

b. Để chạy trốn, không cho kẻ thù đuổi bắt và ăn thịt.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Đáp án

a

a

a

c

b

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close