Bài 37: Dung dịch trang 65

Giải câu 1, 2, 3 Bài 37: Dung dịch trang 65 VBT Khoa học 5. Câu 3: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Làm thực hành theo yêu cầu ở trang 76 SGK và hoàn thành bảng sau:

Tên và đặc điểm của từng chất tạo ra dung dịch

Tên dung dịch và đặc điểm của dung dịch

Đường:

 

Nước:

 

Lời giải chi tiết:

Tên và đặc điểm của từng chất tạo ra dung dịch

Tên dung dịch và đặc điểm của dung dịch

Đường: màu trắng, có vị ngọt.

Nước đường, dung dịch có vị ngọt.

Nước: trong suốt, không màu, không mùi, không vị.

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Dung dịch là gì?

a. Là hỗn hợp của chất lỏng với chất rắn bị hòa tan và phân bố đều.

b. Là hỗn hợp của chất lỏng với chất lỏng hòa tan vào nhau.

c. Cả hai trường hợp trên.

Lời giải chi tiết:

c. Cả hai trường hợp trên.

Câu 3

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

3.1. Để sản xuất ra nước cất dùng trong y tế người ta sử dụng phương pháp nào?

a. Lọc.

b. Lắng.

c. Chưng cất.

d. Phơi nắng.

3.2. Để sản xuất ra muối từ nước biển người ta sử dụng phương pháp nào?

a. Lọc.

b. Lắng.

c. Chưng cất.

d. Phơi nắng.

Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án:

3.1 - c

3.2 - d

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close