Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất trang 114

Giải câu 1, 2, 3 Bài 66: Tác động của con người đến môi trường đất trang 114, 115 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Quan sát các hình trang 136 SGK và hoàn thành bảng sau:

Hình

Đất trồng được sử dụng để làm gì?

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó

Hình 1

   

Hình 2

   


Lời giải chi tiết:

Hình

Đất trồng được sử dụng để làm gì?

Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó

Hình 1

Trước kia con người sử dụng đất để làm ruộng.

Do dân số ngày một tăng nhanh, cần phải mở rộng môi trường đất ở, nên diện tích đất trồng bị thu hẹp.

Hình 2

Hiện nay, phần đồng ruộng hai bên bờ sông (hoặc kênh) đã được sử dụng làm đất ở, nhà cửa mọc lên san sát; ba cây cầu được bắt qua sông (hoặc kênh),…

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Lí do nào không phải là lí do chính dẫn đến việc người ta phải tìm cách tăng năng suất cây trồng?

a. Vì người ta ngày càng muốn ăn nhiều hơn.

b. Vì dân số ngày càng tăng.

c. Vì diện tích đất trồng ngày càng bị thu hẹp.

2.2. Trong các biện pháp làm tăng năng suất cây trồng, biện pháp nào có thể làm môi trường đất bị ô nhiễm?

a. Tạo ra giống mới cho năng suất cao.

b. Tưới đủ nước, bón phân chuồng, phân xanh.

c. Gieo trồng đúng thời vụ.

d. Sử dụng phân hóa học, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

2.1

2.2

Đáp án

a

d

Câu 3

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

3.1. Nguyên nhân nào khiến cho lượng rác thải ngày càng tăng?

a. Dân số tăng, làm cho lượng rác thải sinh hoạt tăng.

b. Công nghiệp phát triển, làm cho lượng rác thải công nghiệp cũng tăng.

c. Cả hai nguyên nhân trên.

3.2. Nguyên nhân nào làm cho đất trồng bị ô nhiễm?

a. Tăng cường dùng phân hóa học.

b. Tăng cường dùng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.

c. Xử lí phân và rác thải không hợp vệ sinh.

d. Cả ba nguyên nhân trên.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

3.1

3.2

Đáp án

c

d

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close