Bài 57: Sự sinh sản của ếch trang 97

Giải câu 1, 2, 3 Bài 57: Sự sinh sản của ếch trang 97, 98 VBT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Ghi chú thích từng giai đoạn phát triển của ếch vào chỗ ... dưới mỗi hình phù hợp:


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

2.1. Ếch thường đẻ trứng vào mùa nào?

a. Mùa xuân.

b. Mùa hạ.

c. Mùa thu.

d. Mùa đông.

2.2. Ếch đẻ trứng ở đâu?

a. Trên cạn.

b. Dưới nước.

c. Vừa ở trên cạn vừa ở dưới nước.

2.3. Trứng ếch nở ra con gì?

a. Ếch con.

b. Nòng nọc.

c. Ấu trùng.

d. Nhộng.

2.4. Nòng nọc sống ở đâu?

a. Trên cạn.

b. Dưới nước.

c. Vừa ở trên cạn, vừa ở dưới nước.

Lời giải chi tiết:

Câu hỏi

2.1

2.2

2.3

2.4

Đáp án

b

b

b

b

Câu 3

Vẽ (hoặc viết) sơ đồ chu trình sinh sản của ếch

Lời giải chi tiết:

Ếch ⟶ trứng ⟶ nòng nọc ⟶ ếch.

Xem lại lí thuyết tại đây:
Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close