Speaking – 4c. Vocabulary - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Speaking – 4c. Vocabulary - Unit 4: Holidays! - Tiếng Anh 6 - Right on!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Speaking

2. What is each person is wearing? Tell your partner.

(Mỗi người đang mặc gì? Nói với bạn của em.)

Becky is wearing a skirt,… .

Lời giải chi tiết:

Becky is wearing a skirt, leggings, a blouse and shoes.

(Becky mặc váy, quần legging, áo blouse và giày.)

Barry is wearing jeans, a shirt and trainers.

(Barry đang mặc quần jean, áo sơ mi và đi giày thể thao.)

Bài 3

3. What are you wearing today? Tell the class.

(Hôm nay em đang mặc gì? Nói với cả lớp.)

Today, I’m wearing a T-shirl, jeans and trainers.

(Hôm nay, tôi mặc áo phông, quần jeans và đi giày thể thao.)

Lời giải chi tiết:

Today, I wearing a dress, a jacket, a hat, a scraf, gloves and shoes.

(Hôm nay tôi mặc váy, áo khoác, đội mũ có vành, đeo khăn quàng cổ, găng tay và đi giày.)

Bài 4

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết:


Quảng cáo
close