Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 27 vở thực hành Toán 7

Câu 1. Độ dài cạnh hình vuông có diện tích bằng \(20,25{m^2}\) là

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Độ dài cạnh hình vuông có diện tích bằng \(20,25{m^2}\) là

A. 3,75m

B. 4,5 m

C. 5,25 m

D. 5,05 m.

Phương pháp giải:

Hình vuông cạnh a có diện tích là \({a^2}\).

Lời giải chi tiết:

Chọn B

\(a = \sqrt {20,25}  = 4,5m\)

Câu 2

Câu 2. Nếu a < 0 thì

A. \(\sqrt {{a^2}}  = a\)

B. \(\sqrt {{{\left( { - a} \right)}^2}}  = a\)

C. \(\sqrt { - {a^2}}  =  - a\)

D. \(\sqrt {{a^2}}  =  - a\)

Phương pháp giải:

\(\sqrt {{a^2}}  = \left| a \right| = \left\{ \begin{array}{l}a,a \ge 0\\ - a,a < 0\end{array} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Chọn D

Câu 3

Câu 3. Sử dụng máy tính cầm tay tính căn bậc hai số học của 19 và làm tròn kết quả với độ chính xác 0,0005 ta được

A. 4,3

B. 4,35

C. 4,36

D. 4,359.

Phương pháp giải:

Làm tròn với độ chính xác 0,0005 là làm tròn đến chữ số hàng phần nghìn.

Lời giải chi tiết:

Chọn D

\(\sqrt {19}  = 4,3588989... \approx 4,359\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close