Giải bài 1 (2.6) trang 27 vở thực hành Toán 7

Bài 1 (2.6). Cho biết \({153^2} = 23409\). Hãy tính \(\sqrt {23409} \)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (2.6). Cho biết \({153^2} = 23409\). Hãy tính \(\sqrt {23409} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

\(\sqrt a  = x \Leftrightarrow {x^2} = a\)

Lời giải chi tiết

Theo định nghĩa, \(\sqrt {23409} \) là số x không âm thỏa mãn \({x^2} = 23409\)

Mà \({153^2} = 23409\) (giả thiết) và 153 là số không âm, suy ra x = 153.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close