Giải câu 8 trang 11 SBT địa 11

Giải câu 8 trang 11 sách bài tập Địa lí 11, Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

Quảng cáo

Đề bài

Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

A. sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.

B. sự liên kết giữa các nước phát triển với nhau.

C. các nước đang phát triển gặp nhiều khó khăn.

D. ít phụ thuộc lẫn nhau hơn giữa các nền kinh tế.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại kiến thức toàn cầu hóa kinh tế - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Toàn cầu hóa là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt. Tuy nhiên, chính vì thế nó tạo nên sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.

Chọn A.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài