Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 40 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 40 sách bài tập Địa lí 11, Điền nội dung thích hợp vào ô trống trong sơ đồ sau: bốn mặt tự do lưu thông của Thị trường chung châu Âu và lợi ích của chúng.

 • pic

  Câu 3 trang 40 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 40 sách bài tập Địa lí 11, Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 4 trang 41 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 41 sách bài tập Địa lí 11, Hoàn thành bảng sau

 • pic

  Giải câu 5 trang 41 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 41 sách bài tập Địa lí 11, Đặc điểm nào sau đây không đúng với Thị trường chung châu Âu ? A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.

Gửi bài