Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 58 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 58 sách bài tập Địa lí 11, Công nghiệp là sức mạnh của nền kinh tế Nhật Bản, biểu hiện ở

 • pic

  Câu 2 trang 58 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 58 sách bài tập Địa lí 11, Hoàn thành sơ đồ sau

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 59 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 59 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào lược đồ công nghiệp Nhật Bản để hoàn thành bảng dưới đây

 • pic

  Câu 4 trang 60 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 60 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu và lược đồ dưới đây, viết báo cáo ngắn về tình hình sản xuất lúa gạo của Nhật Bản

 • pic

  Câu 5 trang 61 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 61 sách bài tập Địa lí 11, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 6 trang 62 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 62 sách bài tập Địa lí 11, “Có diện tích rộng nhất, dân số đông nhất, kinh tế phát triển nhất” của Nhật Bản là vùng kinh tế

 • pic

  Câu 7 trang 62 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 62 sách bài tập Địa lí 11, Vùng kinh tế có đặc điểm “Diện tích nhỏ nhất trong các vùng kinh tế, nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế” là

 • pic

  Câu 8 trang 62 SBT địa 11

  Giải câu 8 trang 62 sách bài tập Địa lí 11, Vùng kinh tế có đặc điểm “Rừng bao phủ phần lớn diện tích. Dân cư thưa thớt” là

Gửi bài