Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 71 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 71 sách bài tập Địa lí 11, a) Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới và điền vào bảng sau:

 • pic

  Câu 2 trang 72 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 72 sách bài tập Địa lí 11, Thay đổi trong sản lượng nông nghiệp. Cho bảng số liệu sau:

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 73 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 73 sách bài tập Địa lí 11, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.

Gửi bài