Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 26 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 26 sách bài tập Địa lí 11, Quan sát lược đồ Các nước trên thế giới (trang 4-5 SGK) và sự hiểu biết để hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 2 trang 27 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 27 sách bài tập Địa lí 11, Lợi thế nào là quan trọng nhất của vị trí địa lí Hoa Kì trong phát triển kinh tế-xã hội?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 27 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 27 sách bài tập Địa lí 11, Vùng phía Tây Hoa Kì bao gồm: A. Các dãy núi trẻ cao trung bình trên 2000m, xen giữa là các bồn địa và cao nguyên.

 • pic

  Câu 4 trang 27 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 27 sách bài tập Địa lí 11, Vùng phía Đông Hoa Kì bao gồm: A. vùng rừng tương đối lớn và các đồng bằng ven Thái Bình Dương.

 • pic

  Câu 5 trang 27 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 27 sách bài tập Địa lí 11, Vùng trung tâm Hoa Kì bao gồm: A. các dãy núi trẻ cao, xen giữa là các bồn địa và cao nguyên.

 • pic

  Câu 6 trang 28 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 28 sách bài tập Địa lí 11, Cho biết than đá và quặng sắt chủ yếu tập trung ở khu vực nào.

 • pic

  Câu 7 trang 28 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 28 sách bài tập Địa lí 11, Cho biết dầu mỏ và khí tự nhiên tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

 • pic

  Câu 8 trang 29 SBT địa 11

  Giải câu 8 trang 29 sách bài tập Địa lí 11, Cho biết kim loại màu chủ yếu tập trung ở khu vực nào.

 • pic

  Câu 9 trang 29 SBT địa 11

  Giải câu 9 trang 29 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Nhận xét nào dưới đây là đúng?

 • pic

  Câu 10 trang 29 SBT địa 11

  Giải câu 10 trang 29 sách bài tập Địa lí 11, Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở A. ven Thái Bình Dương.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 11 trang 29 SBT địa 11

  Giải câu 11 trang 29 sách bài tập Địa lí 11, Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang

 • pic

  Câu 12 trang 30 SBT địa 11

  Giải câu 12 trang 30 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến động cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của Hoa Kì giai đoạn 1950-2014 là

 • pic

  Câu 13 trang 30 SBT địa 11

  Giải câu 13 trang 30 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Nhận xét nào dưới đây là đúng?

 • pic

  Câu 14 trang 30 SBT địa 11

  Giải câu 14 trang 30 sách bài tập Địa lí 11, Nhận định nào dưới đây là đúng về tình hình nhập cư ở Hoa Kì?

 • pic

  Câu 15 trang 30 SBT địa 11

  Giải câu 15 trang 30 sách bài tập Địa lí 11, Thành phần dân cư có số lượng đứng thứ hai ở Hoa Kì có nguồn gốc từ

 • pic

  Câu 16 trang 31 SBT địa 11

  Giải câu 16 trang 31 sách bài tập Địa lí 11, Nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

Gửi bài