Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 26 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 26 sách bài tập Địa lí 11, Quan sát lược đồ Các nước trên thế giới (trang 4-5 SGK) và sự hiểu biết để hoàn thành bảng sau:

 • pic

  Câu 2 trang 27 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 27 sách bài tập Địa lí 11, Lợi thế nào là quan trọng nhất của vị trí địa lí Hoa Kì trong phát triển kinh tế-xã hội?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 27 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 27 sách bài tập Địa lí 11, Vùng phía Tây Hoa Kì bao gồm: A. Các dãy núi trẻ cao trung bình trên 2000m, xen giữa là các bồn địa và cao nguyên.

 • pic

  Câu 4 trang 27 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 27 sách bài tập Địa lí 11, Vùng phía Đông Hoa Kì bao gồm: A. vùng rừng tương đối lớn và các đồng bằng ven Thái Bình Dương.

 • pic

  Câu 5 trang 27 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 27 sách bài tập Địa lí 11, Vùng trung tâm Hoa Kì bao gồm: A. các dãy núi trẻ cao, xen giữa là các bồn địa và cao nguyên.

 • pic

  Câu 6 trang 28 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 28 sách bài tập Địa lí 11, Cho biết than đá và quặng sắt chủ yếu tập trung ở khu vực nào.

 • pic

  Câu 7 trang 28 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 28 sách bài tập Địa lí 11, Cho biết dầu mỏ và khí tự nhiên tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

 • pic

  Câu 8 trang 29 SBT địa 11

  Giải câu 8 trang 29 sách bài tập Địa lí 11, Cho biết kim loại màu chủ yếu tập trung ở khu vực nào.

 • pic

  Câu 9 trang 29 SBT địa 11

  Giải câu 9 trang 29 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Nhận xét nào dưới đây là đúng?

 • pic

  Câu 10 trang 29 SBT địa 11

  Giải câu 10 trang 29 sách bài tập Địa lí 11, Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở A. ven Thái Bình Dương.

 • Quảng cáo

Gửi bài