Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 53 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 53 sách bài tập Địa lí 11, Nhật bản có 4 đảo lớn, lần lượt từ bắc xuống Nam là

 • pic

  Câu 2 trang 53 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 53 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân chủ yếu hình thành nên ngư trường lớn ở các vùng biển quanh Nhật Bản là do có

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 53 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 53 sách bài tập Địa lí 11, Nối các ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 4 trang 54 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 54 sách bài tập Địa lí 11, Hòn đảo lớn nhất Nhật Bản, trên đó có thủ đô Tô-ki-ô là

 • pic

  Câu 5 trang 54 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 54 sách bài tập Địa lí 11, Hoàn thành các bảng sau:

 • pic

  Câu 6 trang 55 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 55 sách bài tập Địa lí 11, Trong cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản

 • pic

  Câu 7 trang 55 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 55 sách bài tập Địa lí 11, Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản qua các năm, biểu đồ thích hợp nhất là

 • pic

  Câu 8 trang 55 SBT địa 11

  Giải câu 8 trang 55 sách bài tập Địa lí 11, Sự thay đổi cơ cấu dân số của Nhật Bản nói lên điều gì?

 • pic

  Câu 9 trang 55 SBT địa 11

  Giải câu 9 trang 55 sách bài tập Địa lí 11, Phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi cơ cấu dân số Nhật Bản đến sự phát triển kinh tế-xã hội.

 • pic

  Câu 10 trang 55 SBT địa 11

  Giải câu 10 trang 55 sách bài tập Địa lí 11, Nhận xét về sự biến động dân số của Nhật Bản trong giai đoạn 1950-2014.

 • Quảng cáo

Gửi bài