Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 12 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 12 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào biểu đồ, ghi chữ Đ vào ô trống trước nhận xét đúng

 • pic

  Câu 2 trang 13 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 13 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 13 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 13 sách bài tập Địa lí 11, Bùng nổ dân số thế giới diễn ra chủ yếu ở A. châu Á. B. châu Âu.

 • pic

  Câu 4 trang 14 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 14 sách bài tập Địa lí 11, Dân số tăng nhanh đã A. thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh tế.

 • pic

  Câu 5 trang 14 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 14 sách bài tập Địa lí 11, Dân số già sẽ dẫn tới hậu quả nào dưới đây? A. Thiếu việc làm và tăng tỉ lệ thất nghiệp.

 • pic

  Câu 6 trang 14 SBT địa 11

  Câu 6 trang 14 SBT địa 11, Trong cơ cấu dân số theo tuổi, so với các nước đang phát triển, nhìn chung các nước phát triển có

 • pic

  Câu 7 trang 14 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 14 sách bài tập Địa lí 11, Nhiệt độ Trái Đất ngày càng tăng lên là do sự gia tăng chủ yếu của chất khí nào trong khí quyển?

 • pic

  Câu 8 trang 14 SBT địa 11

  Giải câu 8 trang 14 sách bài tập Địa lí 11, Ở Việt Nam, vùng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu do nước biển dâng là

 • pic

  Câu 9 trang 15 SBT địa 11

  Giải câu 9 trang 15 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân chính làm suy giảm đa dạng sinh vật hiện nay là A. cháy rừng.

 • pic

  Câu 10 trang 15 SBT địa 11

  Giải câu 10 trang 15 sách bài tập Địa lí 11, Suy giảm đa dạng sinh học sẽ dẫn tới hậu quả nào sau đây? A. nước biển ngày càng dâng cao.

 • Quảng cáo

Gửi bài