Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 5 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 5 sách bài tập Địa lí 11, Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

 • pic

  Câu 2 trang 5 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 5 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào hình dưới đây: a) Xếp các nước có tên sau vào bảng, theo mức GDP bình quân đầu người : Hoa Kì, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Bra-xin, Ai Cập, Ô-xtrây-li-a, Nam Phi, Pháp, Xu-đăng, Pa-ra-goay, Đức, Mông Cổ. b) Nhận xét.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 6 SBT địa 11

  Câu 3 trang 6 sách bài tập Địa lí 11, Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội giữa nhóm nước phát triển với đang phát triển là

 • pic

  Câu 4 trang 7 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 7 sách bài tập Địa lí 11, Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự khác biệt về GDP/người của các nước là

 • pic

  Câu 5 trang 7 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 7 sách bài tập Địa lí 11, Ghi chữ Đ vào ô trống trước ý đúng

 • pic

  Câu 6 trang 7 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 7 sách bài tập Địa lí 11, Trong cơ cấu GDP của các nước phát triển A. khu vực I có tỉ trọng nhỏ nhất, khu vực II có tỉ trọng lớn nhất.

 • pic

  Câu 7 trang 8 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 8 sách bài tập Địa lí 11, Trong cơ cấu GDP của các nước đang phát triển A. khu vực I có tỉ trọng rất thấp.

 • pic

  Câu 8 trang 8 SBT địa 11

  Giải câu 8 trang 8 sách bài tập Địa lí 11, Ở các nhóm nước phát triển, người dân có tuổi thọ trung bình cao, nguyên nhân chủ yếu là do

 • pic

  Câu 9 trang 8 SBT địa 11

  Giải câu 9 trang 8 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu: Dựa vào bảng số liệu, ghi chữ Đ vào ô trống trước câu đúng.

 • pic

  Câu 10 trang 9 SBT địa 11

  Giải câu 10 trang 9 sách bài tập Địa lí 11, Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là:

 • Quảng cáo

Gửi bài