Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 38 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 38 sách bài tập Địa lí 11, Phân tích bảng số liệu và hình dưới đây, rút ra các nhận xét về vai trò của EU trên thế giới.

 • pic

  Câu 2 trang 39 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Vào năm 2016, nước nào sau đây ra khỏi EU?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 39 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Nước nằm giữa châu Âu nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là

 • pic

  Câu 4 trang 39 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Điền vào sơ đồ sau, các nội dung thể hiện đặc điểm cơ bản về quan hệ thương mại giữa các nước trong EU và giữa EU với các nước bên ngoài.

 • pic

  Câu 5 trang 39 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Đặc điểm nào sau đây không đúng với EU? A. Là liên kết kinh tế khu vực lớn trên thế giới. B. Là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

 • pic

  Câu 1 trang 40 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 40 sách bài tập Địa lí 11, Điền nội dung thích hợp vào ô trống trong sơ đồ sau: bốn mặt tự do lưu thông của Thị trường chung châu Âu và lợi ích của chúng.

 • pic

  Câu 3 trang 40 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 40 sách bài tập Địa lí 11, Ý nghĩa lớn nhất của việc đưa đồng ơ-rô vào sử dụng chung trong Liên minh châu Âu là A. nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

 • pic

  Câu 4 trang 41 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 41 sách bài tập Địa lí 11, Hoàn thành bảng sau

 • pic

  Giải câu 5 trang 41 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 41 sách bài tập Địa lí 11, Đặc điểm nào sau đây không đúng với Thị trường chung châu Âu ? A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo.

 • pic

  Câu 1 trang 42 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 42 sách bài tập Địa lí 11, Điền vào bảng sau những thuận lợi và khó khăn của các nước thành viên EU khi tham gia thị trường chung châu Âu và sử dụng đồng tiền chung ơ-rô:

 • Quảng cáo

Gửi bài