Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 38 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 38 sách bài tập Địa lí 11, Phân tích bảng số liệu và hình dưới đây, rút ra các nhận xét về vai trò của EU trên thế giới.

 • pic

  Câu 2 trang 39 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Vào năm 2016, nước nào sau đây ra khỏi EU?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 39 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Nước nằm giữa châu Âu nhưng hiện nay chưa gia nhập EU là

 • pic

  Câu 4 trang 39 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Điền vào sơ đồ sau, các nội dung thể hiện đặc điểm cơ bản về quan hệ thương mại giữa các nước trong EU và giữa EU với các nước bên ngoài.

 • pic

  Câu 5 trang 39 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 39 sách bài tập Địa lí 11, Đặc điểm nào sau đây không đúng với EU? A. Là liên kết kinh tế khu vực lớn trên thế giới. B. Là một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Gửi bài