Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 42 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 42 sách bài tập Địa lí 11, Điền vào bảng sau những thuận lợi và khó khăn của các nước thành viên EU khi tham gia thị trường chung châu Âu và sử dụng đồng tiền chung ơ-rô:

 • pic

  Giải câu 2 trang 42 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 42 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào bảng 7.2 SGK Chuẩn hoặc bảng 9.2 SGK Nâng cao: a) Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng GDP, dân số của EU và một số quốc gia trên thế giới.

 • Quảng cáo

Gửi bài