Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 31 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 31 sách bài tập Địa lí 11, Hãy hoàn thiện sơ đồ sau:

 • pic

  Câu 2 trang 31 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 31 sách bài tập Địa lí 11, Nhận định nào dưới đây đúng với nền kinh tế Hoa Kì?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 32 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 32 sách bài tập Địa lí 11, Trong cơ cấu GDP của Hoa Kì, tỉ trọng của các khu vực kinh tế lần lượt từ nhỏ đến lớn là

 • pic

  Câu 4 trang 32 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 32 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Năm 2014, GDP của Hoa Kì chiếm

 • pic

  Câu 5 trang 32 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 32 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Năm 2014, GDP của Hoa Kì bằng

 • pic

  Câu 6 trang 33 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 33 sách bài tập Địa lí 11, Ghi các nội dung phù hợp vào bảng.

 • pic

  Câu 7 trang 33 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 33 sách bài tập Địa lí 11, Nhận định nào dưới đây đúng với ngành ngoại thương Hoa Kì?

 • pic

  Câu 8 trang 33 SBT địa 11

  Giải câu 8 trang 33 sách bài tập Địa lí 11, Nhận định nào dưới đây đúng với ngành công nghiệp Hoa Kì?

 • pic

  Câu 9 trang 33 SBT địa 11

  Giải câu 9 trang 33 sách bài tập Địa lí 11, Ngành công nghiệp chiếm phần lớn giá trị hàng xuất khẩu của Hoa Kì là

 • pic

  Câu 10 trang 34 SBT địa 11

  Giải câu 10 trang 34 sách bài tập Địa lí 11, Trong các ngành công nghiệp dưới đây của Hoa Kì, ngành nào có xu hướng tăng tỉ trọng trong giá trị sản lượng công nghiệp?

 • Quảng cáo

Gửi bài