Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 51 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 51 sách bài tập Địa lí 11, Dựa vào bảng số liệu sau, vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi GDP của LB Nga qua các năm và nhận xét.

 • pic

  Câu 2 trang 52 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 52 sách bài tập Địa lí 11, Tìm hiểu sự phân bố nông nghiệp LB Nga

 • Quảng cáo

Gửi bài