Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 36 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 36 sách bài tập Địa lí 11, Căn cứ vào các mục: điều kiện tự nhiên, nông nghiệp và hình 6.6 (hình 7.7 trong SGK Nâng cao) để ghi nội dung phù hợp vào bảng sau:

 • pic

  Câu 2 trang 37 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 37 sách bài tập Địa lí 11, Căn cứ vào mục công nghiệp và hình 6.7 (hình 7.8 SGK Nâng-cao) để ghi nội dung phù hợp vào bảng sau:

 • Quảng cáo

Gửi bài