Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 17 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Phần lớn lãnh thổ của châu Phi có cảnh quan A. rừng xích đạo và rừng nhiệt đới ẩm.

 • pic

  Câu 2 trang 17 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Hãy giải thích vì sao phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 17 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Các tài nguyên bị khai thác mạnh nhất ở châu Phi là A. khoáng sản và đất.

 • pic

  Câu 4 trang 17 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 17 sách bài tập Địa lí 11, Đưa các thông tin dưới đây vào các ô trống, vẽ các mũi tên để hình thành sơ đồ về sự suy thoái tài nguyên thiên nhiên, môi trường ở châu Phi.

 • pic

  Câu 5 trang 18 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 18 sách bài tập Địa lí 11, Các giải pháp cấp bách mà các nước châu Phi cần thực hiện để bảo vệ tự nhiên là

 • pic

  Câu 6 trang 18 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 18 SBT địa 11, Ghi chữ Đ vào ô trống trước ý đúng và chữ S vào ô trống trước ý sai. So với các châu lục khác trên thế giới, châu Phi có

 • pic

  Câu 7 trang 19 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 19 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

 • pic

  Câu 8 trang 19 SBT địa 11

  Giải câu 8 trang 19 sách bài tập Địa lí 11, Cho bảng số liệu sau: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước châu Phi trong bảng số liệu trên là

 • pic

  Câu 9 trang 19 SBT địa 11

  Giải câu 9 trang 19 sách bài tập Địa lí 11, Những thách thức lớn đối với châu Phi hiện nay là A. cạn kiệt tài nguyên, thiếu lực lượng lao động.

 • pic

  Câu 1 trang 20 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 20 sách bài tập Địa lí 11, Quan sát thông tin dưới đây: Hãy nêu nguyên nhân dẫn tới mâu thuẫn trên.

 • Quảng cáo

Gửi bài