Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 23 SBT địa 11

  Giải câu 1 trang 23 sách bài tập Địa lí 11, Trong các nước dưới đây, nước nào thuộc khu vực Tây Nam Á, nước nào thuộc khu vực Trung Á?

 • pic

  Câu 2 trang 23 SBT địa 11

  Giải câu 2 trang 23 sách bài tập Địa lí 11, Các câu dưới đây đúng hay sai?

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 23 SBT địa 11

  Giải câu 3 trang 23 sách bài tập Địa lí 11, Ở Tây Nam Á, dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở

 • pic

  Câu 4 trang 24 SBT địa 11

  Giải câu 4 trang 24 sách bài tập Địa lí 11, Quan sát biểu đồ sau:

 • pic

  Câu 5 trang 25 SBT địa 11

  Giải câu 5 trang 25 sách bài tập Địa lí 11, Vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc phát triển ngành trồng trọt ở khu vực Trung Á là

 • pic

  Câu 6 trang 25 SBT địa 11

  Giải câu 6 trang 25 sách bài tập Địa lí 11, Tây Nam Á và Tây Á có vị trí địa lí mang tính chiến lược là do

 • pic

  Câu 7 trang 25 SBT địa 11

  Giải câu 7 trang 25 sách bài tập Địa lí 11, Nêu những nguyên nhân chính dẫn đến sự tranh chấp, xung đột kéo dài tại khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á.

 • pic

  Câu 8 trang 25 SBT địa 11

  Giải câu 8 trang 25 sách bài tập Địa lí 11, Các vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á nên được bắt đầu giải quyết từ nguyên nhân

Gửi bài